Survival

  • Datum: 15 augustus 2014
  • Tijd: 10:00
  • Locatie: Bewegingscentrum Norg, Eenerstraat 52A

Overwin de hindernissen in Norg.

3 ronde's

Ronde 1: 1 10.00 tot 12.00 uur

Ronde 2: 14.00 tot 16.00 uur

Ronde 3: 19.00 tot 21.00 uur

Kosten € 2.50 per ronde.

Opgave www.welzijninnoordenveld.nl of bij de balie van het Bewegingscentrum voor 14 augustus 2014.

Navigatie