CJG Noordenveld / Actueel / Brusjesgroep bij CJG Noordenveld

Brusjesgroep bij CJG Noordenveld

Gepubliceerd op: 24 maart 2016

Brusjesgroep

Broers en zussen (brusjes) van kinderen met psychische, psychiatrische of lichamelijke problemen lopen het risico, dat er te weinig aandacht voor ze is. De relatie met de broer of zus krijgt vaak een bijzondere betekenis omwille van de beperking.

De brusjesgroep kan daarin een belangrijke rol spelen. In de groep kunnen brusjes elkaar ondersteunen en onderling ervaringen uitwisselen. Dit draagt bij aan hun eigen acceptatieproces en vergroot ook hun kennis over 'wat er aan de hand is'. Deelnemen aan een brusjesgroep kan daarmee preventief werken en het ontwikkelen van eigen problemen voorkomen.

Er kunnen veel verschillende gevoelens spelen in het leven van een brus, zoals jaloezie, verantwoordelijkheidsgevoel en schuld- en schaamtegevoelens. Het is voor kinderen in de brusjesgroep van belang, dat er ruimte is om over deze gevoelens te leren praten.

Het lotgenotencontact is belangrijk voor een brus om te ervaren, dat ze niet de enige zijn met een bijzondere broer of zus. In de brusjesgroep is er aandacht voor ieder kind om te ervaren, dat ook hij of zij belangrijk is. Tijdens de brusjesgroep wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden door middel van verschillende activiteiten.

Vanuit het CJG Noordenveld worden brusjesgroepen aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. Een groep voor kinderen van 6 en 7 jaar en een groep van 8 tot 12 jaar

De brusjesgroep bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur waarbij (spelenderwijs) aandacht wordt besteed aan de verschillende thema's waar brusjes tegenaan kunnen lopen. Er wordt gebruik gemaakt van spelletjes, filmpjes, boeken en creatieve opdrachten om de doelen te behalen.

De bijeenkomsten duren anderhalf uur en vinden eens in de 14 dagen plaats. Daarnaast is er vooraf en aan het eind ook een bijeenkomst voor de ouders.

De brusjesgroep heeft de volgende doelen;

Brusjes delen ervaringen met elkaar en hebben de gelegenheid om van elkaar te leren

Brusjes voelen zich gesteund

Brusjes krijgen positieve aandacht

Brusjes krijgen meer kennis over de problemen van hun broer of zus

Preventie en signalering van eigen problemen van brusjes

Aanmelding en vragen: Voor vragen kunt u mailen met het CJG U kunt uw kind aanmelden via het secretariaat van het CJG Noordenveld info@cjgnoordenveld.nl onder vermelding van naam en geboortedatum van het kind en uw telefoonnummer.

Bij voldoende deelname start er een groep en wordt gekeken naar tijdstip en dag.

Navigatie