CJG Noordenveld / Actueel / Brussengroep 12+ er is nog plaats

Brussengroep 12+ er is nog plaats

Gepubliceerd op: 19 september 2017

Brussengroep 12+ binnekort van start.


Na de herfstvakantie start CJG Noordenveld in samenwerking met MEE Drenthe en een brussengroep voor brussen van 12 jaar en ouder. Er is nog plaats!

Broers en zussen(brussen) met psychische, psychiatrische of lichamelijke problemen lopen het risico dat er te weinig aandacht voor ze is. De relatie met broer of zus krijgt vaak een bijzondere betekenis omwille van de beperking.
De brussenoep kan daarin een belangrijke rol spelen. In de groep kunnen brussen elkaar ondersteunen en onderling ervaringen uitwisselen. Dit draagt bij aan hun eigen acceptatieproces en vergroot ook hun kennis over 'wat er aan de
hand is'. Deelnemen aan een brussengroep kan daarmee preventief werken en het ontwikkelen van eigen problemen voorkomen. Er kunnen veel verschillende gevoelens spelen in het leven van een brus, zoals jaloezie, verantwoordelijkheidsgevoel en schuld- en schaamtegevoelens. Het is voor kinderen in de groep van belang, dat er ruimte is om over deze gevoelens te leren praten.
Het lotgenotencontact is belangrijk voor een brus om te ervaren, dat ze niet de enige zijn met een bijzondere broer of zus.
Aanmelden van brussen van onder de 12 kan ook. Er zullen bij voldoende aanmelding ook weer groepen voor deze categorie starten.
Voor informatie en aanmelding kan je contact opnemen met het CJG tel: 050 317 65 09 of per email: info@cjgnoordenveld.nl

Brussen

Navigatie