CJG

Het CJG is een ontmoetingsplaats voor ouders/jeugd en jongeren en professionals. Laagdrempelig, uitnodigend en zonder stigmatiserende etiketten. De doelgroep is de leeftijdsgroep van -9 maanden (aanstaande ouders) tot jongeren van 23 jaar en hun ouders. Ouders, kinderen en jongeren vinden gemakkelijk hun weg naar het CJG. Het is een plek waar mensen zich gehoord voelen en gemakkelijk informatie, advies, ondersteuning of toeleiding naar hulpverlening krijgen. Zo probeert het CJG de inzet van zwaardere zorg te voorkomen.

Het CJG vervult een belangrijke rol bij:

  • het bieden van laagdrempelige ondersteuning, gericht op herstel van zelfredzaamheid;
  • het in beeld brengen van jeugdigen en gezinnen met risico's en problemen;
  • het snel bieden van hulp om het ontstaan van (of escalatie van) problemen te voorkomen;
  • het éénduidig voorzien in effectieve coördinatie van zorg volgens het beleidsprincipe "één gezin, één plan".

Navigatie