CJG Noordenveld / CJG / Hoe werken wij / Hoe werken wij

Hoe werken wij

Wij maken het iedereen zo gemakkelijk mogelijk. Daarom komen wij op plaatsen waar kinderen en hun ouders sowieso al komen. Wij komen op peuterspeelzalen, bij de kinderopvang, in de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Wij zijn er om alle vragen te beantwoorden: van kinderen en jeugdigen, van ouders en opvoeders, van peuterspeelzaalleidsters en pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders.

Om ervoor te zorgen dat vragen snel en efficiënt worden beantwoord hebben we afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde zorgroutes.

Samenwerken

Wij werken bovendien nauw samen met:

 • gastouderbureaus
 • leerplicht
 • politie
 • huisartsen
 • logopedisten
 • psychologen
 • verloskundigen
 • Stichting MEE
 • Vluchtelingenwerk Noord Nederland
 • Yorneo
 • GGZ Drenthe

Navigatie