Training Meldcode

Training voor beroepskrachten die werkzaam zijn in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze training gaat een stap verder dan de voorlichting en de basistraining. Er wordt kennis opgedaan over kindermishandeling en signaleren. Daarnaast wordt er geoefend in het voeren van gesprekken met ouders.

Inhoud

Je herkent het vast wel: een kind in jouw groep waarover je wat zorgen of zelfs ernstig zorgen maakt. Er is iets dat niet klopt: in wat je waarneemt in het gedrag, prestaties, of fysieke verschijning. Je wilt niet meteen aan het ergste denken, maar stel dat er wel iets aan de hand is in de gezins- en opvoedsituatie? Wat moet je dan? Hoe ver gaat je verantwoordelijkheid als peuterspeelzaalleidster of pedagogisch medewerkster?
Je hebt je zorgen eerst eens besproken met een collega. Je vermoedens worden bevestigd. Maar wat dan? De ouders uitnodigen voor een gesprek? Welke gevolgen kan dit gesprek hebben voor je relatie met de ouders: zouden ze überhaupt nog op gesprek komen, of op een thema-avond? Wat zijn de gevolgen voor de situatie van het kind in het gezin? Voelt het zich nog veilig in de groep? Is het vertrouwen van het kind in je beschadigd? Wat heb je te bieden aan de ouders?

Bijeenkomsten

De bijeenkomst 'Signaleren' richt zich op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. De deelnemer krijgt inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen hebben bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook wordt ingegaan op dilemma's en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces.

De bijeenkomst 'Handelen' gaat in op het handelen wanneer zorgen bij een kind zijn gesignaleerd. De nadruk ligt op de zorgroute binnen de eigen organisatie en de samenwerking met ketenpartners; hierbij is handelen volgens Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling leidend.

De bijeenkomst 'Communiceren met ouders' richt zich op het vergroten van uw kennis en vaardigheden op het gebied van communicatievaardigheden. De nadruk ligt op het vroegtijdig in gesprek gaan met ouders/verzorgers over de zorgen die zijn gesignaleerd.

Doelgroep

Beroepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers

Kosten

Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Informatie

Meld je aan via het contactformulier of mail naar info@cjgnoordenveld.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Navigatie