CJG Noordenveld / CJG / Wat doen wij / Cursussen en trainingen / Zwanger / Voorlichtingsavond over bevallen

Voorlichtingsavond over bevallen

Voordat het moment van bevallen is aangebroken is het fijn om te weten wat het betekent om een kind te baren. Op deze avond word je geïnformeerd over wat er gebeurt in je lijf, hoe jij en je partner hiermee om kunnen gaan en wat de rol van de verloskundige en de kwaamverzorgende hierin is.

Verloskundigenpratkijk Ma Lune geeft regelmatig voorlichtingsavonden over het wel en wee rondom de bevalling.

Voor meer informatie en data check de website van Ma Lune: http://bit.ly/1Q5IHpW

Navigatie