CJG Noordenveld / CJG / Wat doen wij / Preventieve logopedie

Preventieve logopedie

Het doel van de preventieve logopedie is het vroegtijdig signaleren van eventueel aanwezige taal en/of spraakproblemen. De preventief logopedist is Wendy Cloo. Zij houdt 2 keer per maand een logopedisch spreekuur. Zij geeft op dit spreekuur gerichte adviezen aan ouders om de taalontwikkeling verder te stimuleren. Ook kan zij doorverwijzen naar een vrijgevestigde logopedist die de taal en/of spraakontwikkeling gaat behandelen. De aanmelding voor dit preventieve spreekuur loopt via het CJG, de school of de kinderopvang.

Als je als ouder of verzorger je zorgen maakt over de taalontwikkeling van je kind dan kun je ook contact opnemen met de preventief logopedist Wendy Cloo. Zij is telefonisch bereikbaar op  06-52446591 (ma,di,woe,do) of per email: w.cloo@ggddrenthe.nl.

Navigatie