Wat doen wij

Als kinderen opgroeien krijgen ouders automatisch te maken met het CJG. Het begint met het bezoek aan het consultatiebureau voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. En wanneer kinderen naar de basisschool gaan, worden ze in groep 2 en groep 7 gezien door de verpleegkundige en/of de jeugdarts. Dit valt allemaal onder de paraplu van het CJG.

Daarnaast organiseert het CJG verschillende activiteiten, soms in samenwerking met andere organisaties. Deze variëren van een eenmalige bijeenkomst tot een cursus van meerdere sessies.

Heb je nog een leuke suggestie voor een activiteit? Stuur ons dan een bericht. Alvast hartelijk dank!

Als het nodig is, helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. Voor sommige vormen van ondersteuning is een indicatie of beschikking van de gemeente nodig. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Noordenveld: www.gemeentenoordenveld.nl

Navigatie