Wie zijn wij

Binnen het CJG werken tal van medewerkers om de vragen over opvoeden en opgroeien te beantwoorden. Dit zijn jeugdverpleegkundigen, consultatiebureau- en jeugdartsen, een orthopedagoog, een logopedist, schoolmaatschappelijk werkers, een jeugdzorgmedewerker en jongerenwerkers. Samen vormen zij het CJG team.

Navigatie